Home

Nieuws

Kick off project Enterprise Service Bus Architectuur van de Schelderadarketen

Op 23 maart heeft in Vlissingen de kick off plaatsgevonden van het project Enterprise Service Bus Architectuur van de Schelderadarketen.
 
Rijkswaterstaat en haar Vlaamse partner Maritieme Dienstverlening en Kust hebben de opdracht voor dit zeven jaar durende project gegund aan ARS T&TT en haar dochteronderneming ARS Marine Technology (MX-Systems).
 
De domeinkennis van ARS Marine Technology in combinatie met de ICT-kennis van ARS T&TT heeft tot een voorstel geleid dat flexibel van opzet was en goed inspeelt op de wensen van de opdrachtgevers.
 
De Schelderadarketen (SRK) is een Nederlands-Vlaams project om het scheepvaartverkeer op de Schelde en haar mondingen doeltreffend te begeleiden en volgen.
 
De SRK is toonaangevend in Europa en is reeds vierentwintig jaar actief.
 
Voortschrijdend inzicht heeft er voor gezorgd dat de SRK continu is aangepast en uitgebreid. Enerzijds door gewijzigde operationele inzichten en anderzijds door de internationale ontwikkelingen op het gebied van verkeersbegeleiding van zowel zee- en binnenscheepvaart.
 
Enterprise Architectuur; een nieuwe fase.
 
De Schelderadarketen is continu aan het moderniseren. In 2008 werd het virtualisatieplatform geïntroduceerd, waardoor alle ICT-applicaties op één computerplatform werden ondergebracht. Een volgende belangrijke mijlpaal is de introductie van een nieuwe Enterprise Architectuur (EA) op software vlak. De EA is bepalend voor een efficiënt en samenhangend raamwerk voor alle ICT-applicaties die de komende zeven jaar dienen te worden vernieuwd. Dit geldt ook voor nieuwe applicaties die in de komende jaren worden ontwikkeld.
 
ARS T&TT en ARS Marine Technology gaan de huidige applicatiesoftware van het IVS-SRK vernieuwen en moderniseren. Er wordt een flexibele architectuur, in de vorm van een sterk modulair platform gecreëerd, dat als een verzameling van bouwstenen, modules, in een los verband (door toepassing van "loose coupling") kan samenwerken. Deze Enterprise Architectuur SRK maakt het mogelijk dat nieuwe modules flexibel kunnen worden toegevoegd of dat bepaalde bestaande modules flexibel kunnen worden vervangen.
 
ARS T&TT en ARS Marine Technology starten in april met deze zeer uitdagende en bijzonder innovatieve opdracht, waarbij een modulaire en klantvriendelijke aanpak voorop staan.
Zo worden alle applicaties uit elkaar getrokken tot een kanaal voor de visualisatie naar de gebruiker enerzijds en tot een domein met daarin de business logica en business functies anderzijds. De te ontwikkelen Enterprise Service Bus vormt het communicatie en data management platform dat zorgt voor semantische en syntactische integratie tussen alle systemen en lagen. Als de nieuwe architectuur is opgezet, zal de voor de verkeersleiding zo belangrijke applicatie IVS als eerste in de nieuwe structuur worden herbouwd en gemigreerd. Eind 2016 kunnen de verkeersleiders in Hansweert, Zandvliet, Terneuzen, Vlissingen en Zeebrugge met het gemigreerde IVS aan de slag.
 
Slimmer maken van scheepvaart begeleiding voor vaarwegmanagers en belangrijke stakeholders.