Home

Operational Flow Model


ARS T&TT Marine Technology beheert voor het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) het Operationeel Stromingsmodel 

Rotterdam (OSR). Het OSR berekent 4x daags voor het Rotterdamse havengebied waterstanden, stroomsnelheden en saliniteiten met een voorspelhorizon van 42 uur. Het OSR is opgebouwd uit een verzameling scripts, programma’s en stromingsmodellen.

De met OSR gegenereerde voorspellingen worden in de vorm van grafieken, tabellen en animaties op een door MX/ARS beheerde website beschikbaar gesteld. Daarnaast kunnen de resultaten ook via een intranetapplicatie van het HbR worden geraadpleegd en is er een webapplicatie beschikbaar voor het visualiseren van dynamische tijpoorten (het tijd¬venster waarbinnen diepstekende schepen veilig een specifieke haven kunnen in- of uitvaren) en vaarsnelheden.

 

Voordelen Havenbedrijf Rotterdam

Sinds de invoering van het OSR werken verschillende onderdelen van het Havenbedrijf Rotterdam dagelijks met het OSR. Door de uiterst nauwkeurige voorspellingen is het OSR in staat om ruim een dag van te voren aan te geven met welke diepgang schepen de haven in of uit kunnen varen. Voor het Loodswezen vormt het OSR een onmisbaar instrument. Ook onder extreme weersomstandigheden zijn de voorspellingen uiterst betrouwbaar.

Het Havenbedrijf gebruikt het OSR steeds vaker voor het bepalen van de keermanoeuvres voor het toenemende aantal cruiseschepen in Rotterdam. 
 
Jaarlijks worden ook door het OSR de effecten gesimuleerd van het functioneel sluiten van de Maeslantkering en de Hartelkering.
 
Terminals en rederijen kunnen logistieke processen beduidend beter inrichten, aangezien tijdig bekend is welke schepen kunnen aanmeren.  
 
Het nauwkeurig, op verschillende diepten, kunnen berekenen van de saliniteiten levert naast belangrijke informatie over de waterdichtheid ook relevante input voor de modellen die door het Havenbedrijf Rotterdam worden gebruikt om het onderhoud van de kademuren te kunnen voorspellen.   
 

ARS T&TT Marine Technology levert de volgende diensten.

procesbewaking (inwincontroles, upload/download gegevens, inhoudelijke procesgang simulatie¬berekeningen);
door middel van parallellisatie uitvoeren van operationele berekeningen op een HPC Linux-cluster (HPC = High Performance Computing);
leveren modelresultaten aan HbR en publiceren op OSR-websites;
up-to-date houden programmatuur en modelschematisaties;
additionele inzet rekenfaciliteiten t.b.v. R&D-activiteiten (o.a. toegepast bij de ontwikkeling van de 2e Maasvlakte, doorsteek Yangtze¬haven, Gate-terminal Nijlhaven, toekomstvisie Rozenburgse sluis, etc.).