Home

Over Marine Technology

ARS T&TT Marine Technology (MT), voorheen MX Systems, is een volledige dochter van ARS T&TT en heeft ruime ervaring op het gebied van grootschalige en complexe ICT-projecten in de water- en scheepvaartsector. 
 
Voor het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) ontwikkelt en onderhoudt Marine Technology al geruime tijd het Operationele Stromingsmodel Rotterdam (OSR), een complex systeem voor simulatie en voorspelling van waterstanden en stroomsnelheden. Het Operationeel Stromingsmodel Rotterdam bestaat uit een set van oplossingen welke zijn gericht op het maken van nauwkeurige voorspellingen van de waterstand, stroming en saliniteit met bijbehorende end-user tools welke bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid en efficiency van maritiem verkeer. Door het nauwkeurig in beeld brengen van de condities op het water draagt OSR bij aan het reduceren van het risico op aanvaringen, schade aan eigendommen en omgeving en vergroot de veiligheid van de vele mensen die werkzaam zijn in een van de drukste havengebieden van de wereld. Daarnaast helpt het de economische efficiëntie van het havengebied te vergroten door het nauwkeurig inzichtelijk te maken in welke tijdperiodes schepen de haven kunnen bevaren.
 
Voor de scheepvaartverkeerscentrales in het Nederlandse en Vlaamse Scheldegebied ontwerpt en implementeert Marine Technology een nieuw Informatie Verwerkende Systeem binnen een Enterprise Architectuur. Dit is een flexibele architectuur waarmee relatief eenvoudig databronnen en applicaties kunnen worden ontsloten. Hierdoor vindt een efficiënte data uitwisseling plaats over relevante scheepvaart informatie met ketenpartners zoals havens, loodsdiensten en vaarwegbeheerders.
 
Marine Technology richt zich in het buitenland op tijgebonden havens en waterwegen met een belangrijke functie voor de scheepvaart.