Home

Domeinkennis

In de loop der jaren heeft MX. Systems een grote materiedeskundigheid opgebouwd op de volgende gebieden:
 

Verkeer en Vervoer

Openbaar vervoer
Beheer van wegen en kunstwerken
Havenbedrijven
 
 

Modellen en meetnetten

Online inwinning en presentatie van meetgegevens
Modelprogrammatuur voor het 1D, 2D en 3D modelleren van waterbewegingen en waterkwaliteit in grondwater- en opervlaktewatersystemen
Aansturen modellen
Dataopslag ten behoeve van operationele doeleinden
Interpretatie modelgegevens
Modellen Rotterdamse haven
 

Calamiteiten

Afhandeling van calamiteiten op water en land
Opslag, verwerking en uitwisseling van gegevens
Informatie met betrekking tot kustafslag
 

Beheersing waterkwaliteit en -kwantiteit

Vergunningverlening en handhaving
Uitvoering lozingenbesluiten
Beheersing primaire processen waterschappen
Opstellen watersysteemrapportages
Laboratoriuminformatiesystemen
Opslag, verwerking en uitwisseling van gegevens