Home

ICT Expertise

Open Source

Met het oog op de toekomst gericht, heeft de ontwikkeling op het gebied van Open Source onze speciale aandacht. Niet voor niets kiezen steeds meer bedrijven voor Open Source producten.

Aangezien iedere gebruiker kan beschikken over de broncode, kan ook iedereen de kwaliteit daarvan toetsen. Open Source wordt ontwikkeld en verbeterd door netwerken van een groot aantal samenwerkende programmeurs. Dit betekent dat de software zeer snel evolueert. Bovendien worden eventuele fouten snel gedetecteerd en verholpen. Dit ontwikkelingsmodel voor software zorgt ervoor dat het resulterende product minstens zo goed van kwaliteit is als een vergelijkbaar product, dat over het algemeen tot stand komt door een veel kleinere groep programmeurs binnen één bedrijf.

Voorbeelden van open source producten in door ARS Marine Technology (MX Systems) ontwikkelde of beheerde systemen zijn: Linux, Apache, Ingres, MySQL, Postgres, PostgreSQL, JFreeChart, Perl, NetCDF, MapBender, MapBuilder, MapServer en Joomla.

Ingres behoort tot een van de strategische producten van ARS Marine Technology. Om onze plannen kracht bij te zetten, zijn wij een samenwerking met de Ingres Corporation aangegaan, welke is bezegeld met een partnercontract.

ARS Marine Technology kan u helpen met de migratie van uw database applicaties naar het op Open Source gebaseerde Ingres platform. Wij bieden hierop volledige support en kunnen ook voor de langere termijn een supportovereenkomst met garanties aangaan.

 

Redhat Linuxcluster

ARS T&TT Marine Technology beschikt over een RedHat Linux rekencluster met 16 rekennodes.

Dit rekencluster is krachtig genoeg om zware simulaties door te rekenen en grootschalig rekenwerk uit te voeren. Met dit cluster kunnen wij uw rekenwerk voor modellen en modelschematisaties uitvoeren.
 
Berekeningen en simulaties nemen een steeds belangrijkere rol in bij technische ontwerpen, operationeel beheer en strategische beslissingen.
 
Beleidsmakers en ingenieurs zijn in toenemende mate afhankelijk van rekenmodellen. Consequenties van verkeerde besluiten kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de volksgezondheid en de veiligheid. Bijvoorbeeld bij de aansturing van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg dat gebaseerd is op stromingsmodellen.
 
Een gevolg hiervan is dat eindgebruikers en beleidsmakers steeds hogere eisen stellen aan de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de uitkomsten. Dit leidt tot grote en complexe modelschematisaties, verfijnde 3D rekenroosters en geneste modellen.
 
Daarnaast wil men de uitkomsten frequenter en sneller ter beschikking hebben. Deze ontwikkelingen versterken de vraag naar rekencapaciteit. Rekencapaciteit die ad hoc, op projectbasis of gegarandeerd in een beheerde omgeving beschikbaar moet zijn.
 
Het cluster draait in een gecontroleerde serverruimte en is geïnstalleerd onder RedHat Linux.
Met het rekencluster kunnen de volgende diensten worden geleverd: 
 
Uitvoeren grootschalig rekenwerk

·         rekentijd van grote modellen terugbrengen

·         grootschalige rekenklussen uitvoeren

·         geneste modellen doorrekenen

In beheer nemen van

·         model schematisaties inclusief versiebeheer

·         simulatieprogrammatuur

·         model en programma documentatie

Uitvoeren van onderhoud

·         implementeren van kleine aanpassingen aan modelschematisaties

·         herstellen van fouten in model of programmatuur

Uitvoeren van operationele taken

·         herberekenen van in beheer genomen modellen

·         simuleren van operationele modellen

·         draaien van schaduwberekeningen als backup

Adviseren over

·         modeloptimalisatie

·         modeluitkomsten

·         parallellisatie