Home

Referenties

De Rotterdamse haven is een wereld van grote getallen, enorme hoeveelheden, en is almaar groeiende. Maar het draait niet altijd om de harde cijfers. Meer kan ook betekenen; beter. Het Havenbedrijf kiest voor groei, maar dan wel in balans. Kwaliteit is hierbij de sleutel tot succes. Het Havenbedrijf Rotterdam voert daarin een krachtige regie. Als leider, dienstverlener én partner.
 
Investerend in kennis, snelheid, duurzaamheid en veiligheid. Samen met onze partners richten wij ons op een veelzijdige, duurzame, veilige en attractieve haven die voldoet aan hoge maatschappelijke eisen. En met succes. De kracht van het Havenbedrijf zit hem in het continu werken op topniveau.
HbR heeft twee statutaire doelen. Ten eerste het bevorderen van een effectieve, veilige en efficiënte scheepvaartafwikkeling in de Rotterdamse haven en het aanloopgebiedvoor de kust. Ten tweede ontwikkeling, aanleg, beheer en exploitatie van het havengebied. HbR is daarbij gericht op het stimuleren van duurzame economische ontwikkeling. De missie luidt: HbR ontwikkelt in partnerschap dé Europese haven van wereldklasse. De belangrijkste partners zijn de bedrijven die in de haven gevestigd zijn dan wel hun diensten aanbieden. HbR is een N.V. met twee aandeelhouders: de gemeente Rotterdam en de Staat.